Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej oraz za wdrożenie i promocję


rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

12.10.2017

Konsultacje zakresu danych do monitorowania sektora ekonomii społecznej i solidarnej

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach zakresu danych, które będą mogły służyć do monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

25.08.2017

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o akredytację AKSES.

24.08.2017

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

12.10.2017

Aktualności

Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego - Audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mrpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy