Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej oraz za wdrożenie i promocję


rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

26.04.2017

Nasze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym komentarzem do Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

24.04.2017

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych na lata 2017 - 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.

21.04.2017

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4.

Działania

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mrpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl

Polecamy