Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.

17.02.2015

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag wraz z odpowiedziami.

Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015

27.01.2015

Wiadomość dla oferentów FIO 2015, którzy do tej pory nie otrzymali mailowego potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze.

Sprawozdania

27.01.2015

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r, upływa termin dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r.

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO 2015

19.01.2015

W związku z dużym obciążeniem Generatora FIO 2015 termin naboru ofert został wydłużony decyzją Ministra o 2 dni - do dnia 21 stycznia 2015 do 16:15. Ofertę należy zatwierdzić w Generatorze do 16:15, w przypadku wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego.

Infolinia FIO 2015

16.01.2015

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert w konkursie FIO 2015 infolinia funkcjonować będzie do środy, 21 stycznia, w godzinach 9:00 - 15:00. Numer telefonu infolinii: (022) 693 49 70

Operatorzy Regionalni FIO na lata 2014-2016

23.12.2014

Operatorzy Regionalni FIO na lata 2014-2016

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

08.12.2014

UWAGA Drodzy Oferenci, o godzinie 11:00 zostanie zresetowany serwer FIO w celu zwiększenia jego zasobów. Oznacza to, że przez około 15 minut Generator nie będzie działał. Prosimy w tym czasie nie próbować zapisywać tymczasowo swoich ofert w Generatorze, gdyż może to spowodować utracenie danych. Przywrócenie funkcjonowania generatora powinno nastąpić nie później niż o 11:20. ___________________________ Zapraszamy do składania ofert w konkursie FIO 2015. Szcze

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2015

04.12.2014

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2015. Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie.

Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

26.11.2014

Znany jest już Regulamin Konkursu FIO w 2015 r.

Polecamy