Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu Konkursu FIO 2015

30.09.2014

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mpips.gov.pl do 21 października 2014 r.

FIO 2015

30.09.2014

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu Konkursu FIO 2015

Komitet Sterująco-Monitorujący Program FIO na lata 2014-2020

11.09.2014

Informujemy, że 11 września 2014 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zamówienia Publiczne. Modyfikacja generatora FIO.

04.09.2014

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na modyfikację aplikacji Generatora Ofert i Sprawozdań FIO oraz Bazy Ofert i Sprawozdań FIO, a także świadczenie usług wsparcia technicznego.

Zaproszenie na Forum Dobrych Praktyk FIO 2014

01.09.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na Forum Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie w dniu 26 września 2014 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Wstępne założenia Regulaminu konkursu FIO w 2015 r.

26.08.2014

Przedstawiamy wstępne założenia do "Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.". Prosimy o zgłaszanie uwag, opinii i pomysłów dotyczących regulaminu przyszłorocznego konkursu. Termin przyjmowania uwag: do 8 września 2014 r.

Informacja o wyborze wykonawcy badania pt. Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce.

04.08.2014

W związku z zakończeniem procedury wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie pt. Badanie wpływu PO FIO 2009-2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w Polsce, uprzejmie informuję, iż oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, a tym samym został wybrany do realizacji badania jest: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o. o. Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe i nadesłali swoje oferty.

Wyniki konkursu FIO 2014

11.07.2014

Departament Pożytku Publicznego informuje o decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu FIO 2014 ze środków pozostałych do dyspozycji Ministra.

Informacja o trzeciej erracie do Regulaminu Konkursu FIO w 2014 r.

10.07.2014

do Regulaminu konkursu przyjęto erratę, która wprowadziła 3 zmiany.

Dodatkowy nabór ekspertów FIO

26.05.2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza uzupełniający nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej ofert, które będą składane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2014 - 2020.

Polecamy