Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Zaproszenie KSM P FIO 2014-2020

25.11.2015

Zaproszenie na spotkanie organizowane z inicjatywy członków KSM P FIO 2014-2020 dot. podsumowania dotychczasowych doświadczeń organizacji realizujących projekty w ramach Komponentu Działań Systemowych w konkursach FIO 2014, FIO 2015 i FIO 2016.

Czwarta errata do Regulaminu konkursu FIO w 2014

19.11.2015

Do Regulaminu konkursu FIO w 2014 wprowadzono zmiany dotyczące zapisów w Części B - Zasady przyznawania dotacji w Priorytecie 1 oraz w komponentach, w rozdziale I. Realizacja projektów w Priorytecie 1.

Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

19.11.2015

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Badania systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020.

Wyniki konkursu

12.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Komponencie Działań Systemowych oraz w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych.

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2016

09.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2016.

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2016

09.11.2015

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2016. Spotkania odbędą się we wszystkich województwach, organizowane są przez właściwe dla województw Urzędy Marszałkowskie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Drugi nabór ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

29.10.2015

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

Nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych

28.10.2015

Departament Pożytku Publicznego informuje o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 - Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 2 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. do godziny 16:15

Posiedzenia

27.10.2015

Wyniki oceny formalnej FIO 2016

19.10.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2016.

Polecamy