Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Aktualności

Informacja dla oferentów dofinansowanych w konkursie FIO 2015

04.05.2015

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach Instytucja Zarządzająca będzie kontaktować się mailowo z podmiotami dofinansowanymi.

Wyniki konkursu

30.04.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2015.

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2015

27.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2015.

Wyniki oceny formalnej FIO 2015

12.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2015.

Wyniki oceny formalnej w Komponencie Działań Systemowych FIO 2015

09.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej

Zestawienie uwag z konsultacji Regulaminu Konkursu FIO w 2015 r.

17.02.2015

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem uwag wraz z odpowiedziami.

Informacja w sprawie potwierdzeń złożonych ofert FIO 2015

27.01.2015

Wiadomość dla oferentów FIO 2015, którzy do tej pory nie otrzymali mailowego potwierdzenia złożenia oferty w Generatorze.

Sprawozdania

27.01.2015

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r, upływa termin dla Zleceniobiorców realizujących zadania publiczne dofinansowane z P FIO 2014, których zadanie publiczne skończyło się zgodnie z umową w dniu 31 grudnia 2014 r.

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert FIO 2015

19.01.2015

W związku z dużym obciążeniem Generatora FIO 2015 termin naboru ofert został wydłużony decyzją Ministra o 2 dni - do dnia 21 stycznia 2015 do 16:15. Ofertę należy zatwierdzić w Generatorze do 16:15, w przypadku wersji papierowej liczy się data stempla pocztowego.

Infolinia FIO 2015

16.01.2015

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert w konkursie FIO 2015 infolinia funkcjonować będzie do środy, 21 stycznia, w godzinach 9:00 - 15:00. Numer telefonu infolinii: (022) 693 49 70

Polecamy