Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs FIO 2017

Informacja nt. oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż skierował prośbę o nadesłanie oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyłącznie do Oferentów, którzy złożyli oferty w Priorytecie 1 (Komponent Tematyczny oraz Komponent Regionalny) i Priorytecie 4 Komponent Działań Systemowych oraz przeszli pozytywnie weryfikację formalną.

Oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie ogólnym (Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 4 kierunek 1) nie są aktualnie zobowiązani do przesyłania w/w oświadczenia.

W związku z powyższym, prosimy aby Oferenci, którzy złożyli oferty w Priorytecie 2, Priorytecie 3 i Priorytecie 4 kierunek 1, nie przesyłali do Departamentu wskazanych oświadczeń.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infolinia w zakresie składania sprawozdań za rok 2016 z realizacji zdań publicznych dofinansowanych P FIO 2016

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca zamieszczania w generatorze FIO sprawozdań z realizacji zadań zleconych w roku 2016. Infolinia będzie czynna od dnia 25 stycznia do dnia 31 stycznia w godzinach 10.00-14.00 pod numerem 22 693 49 70.

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

17.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4

10.02.2017

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 - Priorytet 3 i 4. Zapraszamy do zapoznania się z listą wyników.

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 w Komponencie Działań Systemowych

10.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 Komponencie Działań Systemowych

Konkurs FIO 2017

01.02.2017

Informacja nt. oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

FIO 2017 - informacja o terminie ogłoszenia wyników I naboru

27.01.2017

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników wrześniowego naboru w ramach konkursu FIO na rok 2017 (Priorytet 1, Priorytet 2, Priorytet 4 Komponent Działań Systemowych) planowane jest w I połowie lutego 2017 r.

Informacja o wyborze partnera do projektu

23.01.2017

Informacja o wyborze partnera do projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia - w trakcie procesu legislacyjnego - pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021 w ramach Działania 2.16 PO WER

Ponowne zapytanie ofertowe na realizację warszatów

13.01.2017

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

Ogłoszenie o naborze konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych

12.01.2017

Zapraszamy do udziału w naborze konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w ramach projektu pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ES w POWER

Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017

10.01.2017

Zapraszamy do zgłaszania się do Komisji Konkursowej FIO 2017. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 17 stycznia 2017 r.

Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020: nabór kandydatów ze strony pozarządowej

10.01.2017

Uprzejmie informujemy, że nabór kandydatów ze strony pozarządowej do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 w kadencji na lata 2017 -2020 zostal przedłużony do 31 stycznia 2017 r.

Polecamy