Badania i analizy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej regularnie, zgodnie z przepisami, prowadzi monitoring ustawy. Efekty monitoringu przedstawiają dane ze źródeł własnych (ankieta „Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym”) oraz instytucji publicznych (Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Stowarzyszenie Klon Jawor). Na podstawie zebranych materiałów sprawozdanie obejmuję diagnozę sektora pozarządowego oraz ilustruje procesy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie finansowym oraz pozafinansowym.