Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs FIO 2017

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych na lata 2017 - 2020.

24.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4

21.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4.

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

30.03.2017

Zmiany dot. m.in. usprawnienia procedury wymiany informacji, doprecyzowania zasad składania sprawozdań i doprecyzowania terminu na złożenie sprawozdania. Szczegóły w opisie.

Raport GECES "Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej"

27.03.2017

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w polskiej wersji językowej

Aktualności FIO

23.03.2017

Udostępnienie kart ocen FIO 2017 - Priorytet 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

09.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

06.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2017 (Priorytet 3 i 4).

Zapytania ofertowe

01.03.2017

Ankieta monitorująca współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

22.02.2017

Uprzejmie informujemy o późniejszym terminie realizacji badania ankietowego dotyczącego współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Polecamy