Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Nabory na wolne stanowisko pracy

Nabory na wolne stanowiska pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Ekonomii Społecznej Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego) poszukuje kandydatów/kandydatek na dwa wolne stanowiska pracy w projektach pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- stanowisko niemnożnikowe: specjalista/-ka ds. ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

- stanowisko niemnożnikowe : specjalista/-ka ds. badań i przygotowania ogólnodostępnego narzędzia informatycznego do monitorowania sektora ekonomii społecznej w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej.

Termin składania dokumentów upływa 30 lipca 2017 r.

Szczegóły znajdą Państwo w treści ogłoszeń:

>>> Ogłoszenie o naborze projekt Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej <<<

>>> Ogłoszenie o naborze projekt Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej <<<

 

 



 

Tagi:

Polecamy