Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Jesteś tutaj: Main Page / News
  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

News

Ogłoszenie o naborze partnera

13.12.2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia - w trakcie procesu legislacyjnego - pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021.

Otwarcie naboru grudniowego ofert FIO 2017

01.12.2016

Grudniowy nabór ofert w ramach FIO 2017 został otworzony. Od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. można składać oferty w Priorytecie 3 i 4 (konkurs ogólny).

Ponowne zapytanie ofertowe - szkolenie i wizyta studyjna

24.11.2016

W związku z brakiem ofert złożonych przez spółdzielnie socjalne na zapytanie ofertowe sformułowane w trybie art. 15 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ogłoszone zostaje ponowne zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia podnoszącego kompetencje kadry obsługującej proces akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie podmiotu prowadzącego Centrum Integracji Społecznej/Klub Integracji Społecznej lub Zakład Aktywności Zawodowej/Warsztat Terapii Zajęciowej.

Wyniki oceny formalnej FIO 2017

24.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji formalnej ofert w konkursie FIO 2017 - Priorytet 1.

Nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu

23.11.2016

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów ds. ekonomii społecznej oraz ekspertów ds. audytu do realizacji audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ?Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej?

Rozporządzenia

23.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

23.11.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2017 (Priorytet 2).

Informacja

24.10.2016

W związku z przeprowadzką zespołu FIO w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego kontakt z poszczególnymi pracownikami będzie utrudniony włącznie do środy, 26 października. Przepraszamy za niedogodności.

Komitet Akredytacyjny

09.09.2016

Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń ws. naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego został przedłużony do dnia 25 września br. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze uzupełniającym do Komitetu Akredytacyjnego.

Nabór ekspertów FIO

30.08.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny sprawozdań FIO.

Spotkania informacyjne dla oferentów FIO 2017

29.08.2016

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2017. Spotkania planowane są we wszystkich województwach, organizowane są przez Urzędy Wojewódzkie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Dokumenty do pobrania

19.08.2016

Regulamin Konkursu FIO 2017 został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i podpisany przez Ministra. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

15.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przyznaniu akredytacji AKSES Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Zapytanie ofertowe

23.06.2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji

Wyniki konkursu FIO 2016

25.04.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2016 w Priorytecie 2.

Tagi:

We recommend