Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Projekty aktów prawnych

Kolnsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o spółedzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowała do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi można składać do 24 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8680,jakie-zmiany-dla-spoldzielni-socjalnych.html

Projekt można znaleźć na stronach:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296104

Tagi:

Polecamy