RDPP 2015-2018

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 8 października 2015 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji w składzie:

PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ
 

1. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 8 stycznia 2016 r.) 
(do 8 stycznia 2016 r. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.)

2. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający – Ministerstwo Rozwoju)
(do 17 lutego 2016 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

3. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 12 kwietnia 2017 r.) 
(do 12 kwietnia 2017 r.Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej) 
(do 17 lutego 2016 r.Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej)

4. Paweł Lewandowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego (od 7 kwietnia 2017 r.)
(do 7 kwietnia 2017 r. Maciej Świrski – Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
(do 17 lutego 2016 r. Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

5. Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

6. Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Sportu i Turystyki)

7. Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych (od 7 kwietnia 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Finansów)

8. Lucyna Bogusz, Ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki) (do dnia 17 lutego 2016 r.)

 
PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ
 
1. Piotr Choroś 
(podmiot zgłaszający - Unia Metropolii Polskich).
2. Piotr Drygała 
(podmiot zgłaszający - Związek Miast Polskich).
3. Anna Grygierek  
(podmiot zgłaszający - Związek Gmin Wiejskich RP).
4. Marek Mazur 
(podmiot zgłaszający - Związek Województw RP).
5. Andrzej Nowicki 
(podmiot zgłaszający - Związek Powiatów Polskich).
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY POZARZĄDOWEJ
 
1. Bohdan Aniszczyk (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta).
2. Pan Paweł Backiel (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych).
3. Krzysztof Balon 
(podmiot zgłaszający - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych).
4. Marek Borowski 
(podmiot zgłaszający - Federacja Polskich Banków Żywności).
5. Bogusław Janusz Cebulski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Trzeźwości).
6. Paweł Dębek 
(podmiot zgłaszający - Instytut Edukacji Społecznej).
7. Piotr Frączak 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych).
8. Agata Gawska (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Aktywizacja).
9. Anna Hejducka (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).
10. Wojciech Jachimowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne).
11. Przemysław Jaśkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Niepodległości).
12. Ewa Mańkiewicz-Cudny 
(podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)).
13. Cezary Miżejewski 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych).
14. Adam Niemkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).
15. Marek Olechnowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).
16. Dorota Piechowicz-Witoń (do 12 maja 2017 r.)
(podmiot zgłaszający - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).
17. Marzena Pieńkosz-Sapieha (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny).
18. Karolina Poczykowska (od 8.10.2015 r. do 31 lipca 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok).
19. Zofia Sapijaszka (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości).
20. Małgorzata Sinica 
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Polskiego).
21. ks. Stanisław Słowik 
(podmiot zgłaszający - Caritas Diecezji Kieleckiej).
22. Dariusz Suszyński 
(podmiot zgłaszający - Związek Młodzieży Wiejskiej).
23. Zdzisław Szkutnik (od 8.10.2015 r. do 30 września 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych).
24. Teresa Tiszbierek 
(podmiot zgłaszający - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej).
25. Grzegorz Wojtanowski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja AKME).
26. Witold Zakrzewski 
(podmiot zgłaszający - Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)).
27. Maciej Andrzej Zarębski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne).