Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Realizacja projektu "Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej"

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w ramach projektu Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej, które odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.

>>>szczegóły spotkania<<<


Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym realizuje projekt pt. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach celu szczegółowego: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt ma na celu stworzenie trwałego i kompleksowego systemu monitoringu sektora ekonomii społecznej. Wypracowana zostanie kompleksowa koncepcja monitoringu i pozyskiwania danych dotyczących sektora ekonomii społecznej, a w oparciu o jej założenia powstanie ogólnopolski system monitoringu. Składać się na niego będą: metodologia gromadzenia, integracji i opracowywania danych o sektorze ekonomii społecznej, a także naliczone wskaźniki. Efekty zbudowanego systemu będą publicznie dostępne w postaci narzędzia informatycznego (serwisu internetowego), które będzie prezentowało statystyczne informacje wynikowe na różnych poziomach terytorialnych oraz pozwoli użytkownikom tworzyć własne zestawienia. Narzędzie to będzie służyło użytkownikom do monitorowania sektora ekonomii społecznej na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

W realizację projektu będzie włączony Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (w szczególności Grupa tematyczna ds. monitorowania i ewaluacji). Ponadto w ramach projektu przewiduje się powołanie Zespołu  Specjalistów, którego zadaniem będzie wypracowanie założeń systemu monitoringu (w tym koncepcji narzędzia informatycznego).

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2016 r. do 30.06.2020 r.

Wartość projektu wynosi 5 mln złotych, wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 4 mln 214 tys. zł.

Polecamy