Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 W skład Zespółu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli wchodzą:

  • Teresa Tiszbierek,
  • Witold Zakrzewski,
  • Wojciech Jachimowicz.

 

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu:

11 lutego
2016 r.

Podjęto zagadnienie przyjęcia i realizowania programów współpracy poszczególnych resortów z NGO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

14 kwietnia 2016 r.

Podjęto prace nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. W spotkaniu wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5 października 2016 r.

Tematem  posiedzenia było omówienie uwag do projektu zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i wypracowanie w związku z tym stanowiska Rady.

21 listopada 2016 r.

Omawianymi tematami było wyjaśnienie uwag prawników dotyczących uchwały przygotowanej przez Zespół dotyczącej KRS oraz dyskusja na tematy zgłoszone przez jednego z członków Rady dotyczących terminów związanych z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania o nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście projektu budżetu na rok następny.
   

 

Tagi:

Polecamy