Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Zespołu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży

W skład zespolu ds. Polityki na Rzecz Młodzieży wchodzą:

 • Paweł Dębek,
 • Lucyna Bogusz,
 • Małgorzata Sinica,
 • Dariusz Suszyński,
 • Teresa Tiszbierek,
 • Adam Niemkiewicz,
 • Bohdan Aniszczyk,
 • Zofia Sapijaszka,
 • Przemysław Jaśkiewicz,
 • Agata Gawska,
 • Maciej A. Zarębski.
   

Data posiedzenia

Informacja o posiedzeniu

13 stycznia 2016 r.

 

 

Postulowano podjęcie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji w kwestii uznawalności kompetencji społecznych nabytych w ramach wolontariatu w organizacjach pozarządowych oraz w zakresie ustawy o systemie oświaty w kwestii współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami. Zaproponowano przedstawienie, podczas plenarnego posiedzenia Rady, przygotowanego Programu Aktywności Społecznej Młodzieży.

 

18 lutego
2016 r.

 

Wypracowano stanowiska do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

5 kwietnia
2016 r.

 

Omówiono założenia nowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz młodzieży.

 

11 maja
2016 r.

 

Omówiono bieżące prace Zespołu. Prowadzono dyskusję nad sposobem wdrażania projektu Programu Młodzież Solidarna w Działaniu w latach 2016 – 2019. Ponadto podjęto prace nad sposobem oceny ofert wpływających w odpowiedzi na planowany konkurs oraz kryteriami strategicznymi możliwymi do zastosowania.

 

 14 listopada 2016 r. Podczas posiedzenia członkowie omówili temat dalszych działań zespołu. Wyrażono potrzebę i chęć stworzenia strategii rozwoju polityki na rzecz młodzieży.

  3 stycznia    2017 r.

W trakcie spotkania członkowie Zespołu wyrazili cheć zaangażowania się w projektowanie inicjatyw na rzecz młodzieży, tak, aby tematykę młodzieżową jak najszerzej ująć w dokumentach takich jak POWER. Przedstawicielka Departamentu Wdrażania EFS przedstawiła informację nt. projektów realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. Ustalono, że członkowie Zespołu będą zapraszani do udziału  w spotkaniach poświęconych Gwarancjom dla Młodzieży.

Tagi:

Polecamy