• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs FIO 2017

Informacja nt. oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż skierował prośbę o nadesłanie oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyłącznie do Oferentów, którzy złożyli oferty w Priorytecie 1 (Komponent Tematyczny oraz Komponent Regionalny) i Priorytecie 4 Komponent Działań Systemowych oraz przeszli pozytywnie weryfikację formalną.

Oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie ogólnym (Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 4 kierunek 1) nie są aktualnie zobowiązani do przesyłania w/w oświadczenia.

W związku z powyższym, prosimy aby Oferenci, którzy złożyli oferty w Priorytecie 2, Priorytecie 3 i Priorytecie 4 kierunek 1, nie przesyłali do Departamentu wskazanych oświadczeń.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infolinia w zakresie składania sprawozdań za rok 2016 z realizacji zdań publicznych dofinansowanych P FIO 2016

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia dotycząca zamieszczania w generatorze FIO sprawozdań z realizacji zadań zleconych w roku 2016. Infolinia będzie czynna od dnia 25 stycznia do dnia 31 stycznia w godzinach 10.00-14.00 pod numerem 22 693 49 70.

Aktualności FIO

22.03.2017

Informacja o planowanym terminie ogłoszenia wyników konkursu FIO 2017 w ramach Priorytetu 3 i 4.

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

09.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

Nabór specjalisty/specjalistki ds. procesu akredytacji

07.03.2017

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór specjalisty/specjalistki ds. procesu akredytacji.

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

06.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2017 (Priorytet 3 i 4).

Ankieta monitorująca współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

22.02.2017

Uprzejmie informujemy o późniejszym terminie realizacji badania ankietowego dotyczącego współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

17.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 2

Wyniki oceny formalnej FIO 2017 Priorytet 3 i 4

10.02.2017

Uprzejmie informujemy, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2017 - Priorytet 3 i 4. Zapraszamy do zapoznania się z listą wyników.

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 w Komponencie Działań Systemowych

10.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i 4 Komponencie Działań Systemowych

Konkurs FIO 2017

01.02.2017

Informacja nt. oświadczeń o braku wpisu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymywania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.


Polecamy