• Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Konkurs FIO 2017

Konsultacje Za życiem - konferencje regionalne

14.06.2017

Zapraszamy do udziału w konferencjach regionalnych w ramach projektu Konsultacje +. Najbliższe konferencje odbędą się w Szczecinie, Białymstoku, Ełku oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.06.2017

Wynik zapytania ofertowego na opracowanie i produkcję medialnych komunikatów z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zmian ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

Nabór na wolne stanowisko pracy

09.05.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Nabór konsultantów ds. metodologii narzędzi badawczych w projekcie pn. Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

28.04.2017

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szacowania wartości zamówienia.

Realizacja projektu "Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej"

20.04.2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami spotkania.

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

30.03.2017

Zmiany dot. m.in. usprawnienia procedury wymiany informacji, doprecyzowania zasad składania sprawozdań i doprecyzowania terminu na złożenie sprawozdania. Szczegóły w opisie.

Raport GECES "Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej"

27.03.2017

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w polskiej wersji językowej

Aktualności FIO

23.03.2017

Udostępnienie kart ocen FIO 2017 - Priorytet 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

09.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

06.03.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami odwołań od oceny formalnej w konkursie ogólnym FIO 2017 (Priorytet 3 i 4).


Polecamy