DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ
I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jednostka odpowiedzialna za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej oraz za wdrożenie i promocję


rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


więcej o departamencie

Aktualności

27.03.2017

Raport GECES "Dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej"

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w polskiej wersji językowej

10.03.2017

Projekty aktów prawnych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kolnsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o spółedzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

09.03.2017

Uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o uzupełniającym naborze ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1, dla operatorów mających swoją siedzibę w województwach: pomorskim, dolnośląskim i lubuskim

23.03.2017

Aktualności FIO

Udostępnienie kart ocen FIO 2017 - Priorytet 1, 2 i 4 Komponent Działań Systemowych


Działania


Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

ul.Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa
tel. centrala: (+48 22) 661 11 00

Zespół redakcyjny serwisu:
Anna Moskwa-Wysokińska
pozytek@mrpips.gov.pl

Obsługa Bazy organizacji
pożytku publicznego - publikacja sprawozdań opp: opp@mrpips.gov.pl


Polecamy