Komunikat z VI posiedzenia plenarnego RDPP (10 września 2019 r.)

10 września 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na szóstym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie zainaugurował Minister Adam...

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1743) w sprawie...

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego w dniu 10 września 2019 roku podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem....

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – wrzesień 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 10 września...

Konsultacje rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym...

Jak uzupełniać wzory uproszczonych ofert składanych od dnia 1 marca 2019 r.?

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązują nowe wzory uproszczonych oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego – ustalone rozporządzeniem...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – sierpień 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 21 sierpnia...

Wyjaśnienia w sprawie cen energii dla organizacji

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie...

Jubileusz 30-lecia ZHR

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM dr Agnieszka Rymsza uczestniczyła 5 sierpnia br. w Jubileuszowym Zlocie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach...

Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 2 lipca 2019 r.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu był projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem jest powołanie...