Ogłoszenie RDPP – nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych do grupy roboczej przygotowującej Program Współpracy IINTERREG Brandenburgia – Polska

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w zakładce Rady Działalności Pożytku Publicznego – Obecna kadencja RDPP (2018-2021) – Ogłoszenia

Ważny komunikat nt. zmiany terminów sprawozdań

Złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. zostały przesunięte w czasie. Zmiany dotyczą wszystkich podatników CIT. Wydłużone zostaną...

Konsultacje programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na...

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego: Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami...

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań przewiduje trzymiesięczne vacatio legis

W odpowiedzi na duże zainteresowanie i liczne pytania dotyczące projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w...

NOWY TERMIN Konferencji pn. „Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – 9 lat po Europejskim Roku Wolontariatu”

Szanowni Państwo! W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie, Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, Grupa III „Różnorodność Europy” Europejskiego Komitetu...

I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich – zapraszamy samorządy uczniowskie z województwa łódzkiego

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej z województwa łódzkiego? Zależy ci na poprawie funkcjonowania samorządu uczniowskiego w twojej szkole? Chcesz poznać dobre...

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11...

Rozpoczął pracę zespół ekspercki ds. wspierania poradnictwa obywatelskiego

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego ds. wspierania poradnictwa...

II tura konsultacji rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów...