I Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich – zapraszamy samorządy uczniowskie z województwa łódzkiego

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej z województwa łódzkiego? Zależy ci na poprawie funkcjonowania samorządu uczniowskiego w twojej szkole? Chcesz poznać dobre...

Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11...

Rozpoczął pracę zespół ekspercki ds. wspierania poradnictwa obywatelskiego

W dniu 30 stycznia 2020 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego ds. wspierania poradnictwa...

II tura konsultacji rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów...

Komunikat z VIII posiedzenia plenarnego RDPP (14 stycznia 2020 r.)

14 stycznia 2020 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na ósmym posiedzeniu plenarnym, któremu przewodniczył Wojciech Jachimowicz...

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kadencji 2020- 2025

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 20 stycznia 2020 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego...

Styczniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14...

Konkurs Grantowy „Wspólne Dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”

Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie programu: „Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją...

Trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

10 stycznia 2020 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przed posiedzeniem...