Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 marca 2019r.

12 marca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na trzecim posiedzeniu plenarnym, którym współprzewodniczyli reprezentujący stronę...

Wizyta Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji w KPRM

W dniu 13 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – marzec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

PO WER 2.16: Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),...

KONKURS: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Działanie 2.16 PO WER

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn.  Podnoszenie...

Zaproszenie przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r.

Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – luty 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej – badanie rynku

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju...

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego...