Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – lipiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Komunikat z V posiedzenia plenarnego RDPP (2 lipca 2019 r.)

2 lipca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na piątym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie zainaugurował Wojciech Jachimowicz,...

Kwalifikacje w społeczeństwie obywatelskim

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je...

Przewodniczący Komitetu na Kongresie Poradnictwa: „Poradnictwo to fundamentalny element demokracji”

1 lipca w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa. Spotkanie zainicjowało proces integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego,...

„Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”

Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Centrum Monitorowania Rynku Pracy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego zapraszają do udziału w konferencji pt. „Umiejętności...

Komunikat z posiedzenia Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu był prezydencki projekt ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz projekt stanowiska Rządu w...

III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego – Iwonicz Zdrój

W sobotę 15 czerwca 2019 r. w Iwoniczu Zdrój odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Wzięło w nim udział...

Sprawozdanie z konferencji „Dobre prawo”

Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – konsultacje projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego...