Kto będzie Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ? Upłynął termin zgłoszeń w konkursie

Uprzejmie informujemy, że upłynął czas na składanie zgłoszeń do konkursu na Młodzieżowego Delegata RP na 75. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ....

Nowy termin dla organizacji na zamieszczenie sprawozdań

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, które w dobie epidemii, dezorganizującej całe życie społeczne, w tym funkcjonowanie społeczeństwa...

Majowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 11...

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Wsparcia Doraźnego COVID-19

Zgodnie z zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 10 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie...

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka...

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W ramach...

RDzMP wspólnie z MSZ wyłoni Młodzieżowego Delegata RP do ZO ONZ

Z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka...

Tarcza antykryzysowa dla NGO – pytania i odpowiedzi

Jakie organizacje mogą otrzymać pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej dla NGO? Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art....

Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej? – AKTUALIZACJA

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej,  w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie...