Spotkanie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

05 Lipca 2017 W dniu 9 czerwca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli...

Zakończenie konsultacji publicznych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

01 Czerwca 2017 Konsultacje publiczne zostały ogłoszone w dniu 19 grudnia 2016 r. i zostały zakończone w dniu 31 stycznia...

Projekt ustawy o Narodowym Cenrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów

01 Czerwca 2017 Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w dniu 30 maja 2017 r. skierował na Stały Komitet Rady...

Spotkanie dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z przedstawicielkami Amnesty International

07 Kwietnia 2017 5 kwietnia 2017 roku Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM spotkał się z Barborą Černušákovą,...

Spotkanie dotyczące koncepcji włączenia i wspierania Uniwersytetów Ludowych

06 Kwietnia 2017 W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji włączenia...

I posiedzenie Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi

24 luty 2017 W dniu 21 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się I posiedzenie Zespołu do...

Spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym

30 Stycznia 2017 Spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym...

Spotkania regionalne poświęcone projektowi Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

14 Grudnia 2016 W związku z trwającymi oficjalnymi konsultacjami społecznymi projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego chcielibyśmy przybliżyć...

Spotkanie z pełnomocnikami wojewodów

12 Grudnia 2016 Podczas spotkania zaprezentowany został projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dyskutowano także o przyszłych działaniach...

Zmiany w obszarze wsparcia społeczeństwa obywatelskiego: nowy Pełnomocnik Rządu min. Adam Lipiński i nowy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM

13 Października 2016 5 października b.r. premier Beata Szydło powołała na funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pełnomocnika...