Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podpisana przez Prezydenta RP

13 Października 2017 Prezydent Andrzej Duda w dniu 12 października 2017 roku podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 roku...

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjęta przez Senat RP

28 Września 2017 Senat w dniu 28 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym...

Konferencja OBWE „Human Dimension Implementation Meeting” Warszawa 2017

18 Września 2017 Konferencja OBWE „Human Dimension Implementation Meeting” Warszawa 2017 11 września 2017 r. w Warszawie rozpoczęła się konferencja...

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uchwalona przez Sejm

15 Września 2017 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uchwalona przez Sejm Sejm Rzeczypospolitej na 47...

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego do Opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE dotyczącej projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

05 Września 2017 Stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego do Opinii dotyczącej projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności –...

List otwarty do Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

13 Lipca 2017 . Szanowni Państwo, W dniu 27 czerwca 2017 roku na ręce Pani Premier wpłynął apel Zarządu Ogólnopolskiej...

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjęty przez Radę Ministrów

07 Lipca 2017 Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności...

Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów, został skierowany do Sejmu.

07 Lipca 2017 Projekt dotyczy powołania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako organu właściwego w sprawach rozwoju...

Spotkanie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

05 Lipca 2017 W dniu 9 czerwca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli...

Zakończenie konsultacji publicznych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

01 Czerwca 2017 Konsultacje publiczne zostały ogłoszone w dniu 19 grudnia 2016 r. i zostały zakończone w dniu 31 stycznia...