Spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym

30 Stycznia 2017 Spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym...

Spotkania regionalne poświęcone projektowi Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

14 Grudnia 2016 W związku z trwającymi oficjalnymi konsultacjami społecznymi projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego chcielibyśmy przybliżyć...

Spotkanie z pełnomocnikami wojewodów

12 Grudnia 2016 Podczas spotkania zaprezentowany został projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dyskutowano także o przyszłych działaniach...

Zmiany w obszarze wsparcia społeczeństwa obywatelskiego: nowy Pełnomocnik Rządu min. Adam Lipiński i nowy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM

13 Października 2016 5 października b.r. premier Beata Szydło powołała na funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pełnomocnika...

Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

23 Września 2016 W dniu 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium „Rozwój lokalny kierowany...

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

21 Września 2016 W dniu 15 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w...

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w Lubelskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016

12 Września 2016 W dniach 9-10 września 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych...

XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

07 Września 2016 Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w odbywającym się w dniach 5 – 9 września...

Zaproszenie na konferencję pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

25 Sierpnia 2016 Konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Minister Wojciech Kaczmarczyk spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI).

26 Lipca 2016 19 lipca 2016 roku Minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw...