Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 31 stycznia 2018 r.

01 luty 2018 W dniu 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program...

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2018 r.

01 luty 2018 Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia...

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyznaczyła swojego przedstawiciela do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

31 Stycznia 2018 Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 31.01.br. do Rady Narodowego Instytutu Wolności –...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył swojego przedstawiciela do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

31 Stycznia 2018 W dniu 29 stycznia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda na podstawie art. 9 ust....

Wyniki naboru na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

29 Stycznia 2018 W wyniku naboru, ogłoszonego przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w dniu 10 stycznia br. w...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018

23 Stycznia 2018 Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od...

System „1%” – przywilej, który wciąż budzi kontrowersje.

16 Stycznia 2018 W dniu 15 stycznia 2018 roku dr Agnieszka Rymsza, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego była gościem radiowej...

Społeczeństwo obywatelskie 2018. Trzeci Sektor. Dialog Obywatelski w Polsce.

16 Stycznia 2018 W dniu 12 stycznia 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata poświęcona obecnej sytuacji sektora obywatelskiego...

Nabór na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

10 Stycznia 2018 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu...

Nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

09 Stycznia 2018 Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych...