Konsultacje rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...

Strona pozarządowa Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wyłoniona

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński podjął decyzję o powołaniu członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem reprezentujących organizacje...

Komitet do spraw Pożytku Publicznego podsumował 4 lata działań rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

27 września w KPRM miała miejsce konferencja, podczas której podsumowano 4 lata działań rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego....

Komunikat z VI posiedzenia plenarnego RDPP (10 września 2019 r.)

10 września 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na szóstym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie zainaugurował Minister Adam...

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1743) w sprawie...

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego w dniu 10 września 2019 roku podpisał rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem....

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – wrzesień 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 10 września...

Konsultacje rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym...

Jak uzupełniać wzory uproszczonych ofert składanych od dnia 1 marca 2019 r.?

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązują nowe wzory uproszczonych oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego – ustalone rozporządzeniem...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – sierpień 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 21 sierpnia...