Drugie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem odbędzie się 2 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński zwołuje drugie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na 2 grudnia 2019...

Listopadowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2018 rok

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował  12 listopada...

Nabór członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Na podstawie Uchwały 213/2017 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia...

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań nie będą wprowadzone przed 15 listopada 2019 r.

Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo licznie i ze znaczącym wkładem merytorycznym wzięli udział w...

Konkurs grantowy „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie kolejnej edycji programu: „Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a...

Rozwój współpracy administracji ze społeczeństwem obywatelskim tematem warsztatów dla dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich

W dniach 8-9 października 2019 r. w Kompleksie Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Łańsku odbyły się warsztaty dla dyrektorów generalnych...

Wicepremier Gliński powołał Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem

7 października br. w KPRM miała miejsce uroczystość powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, nowo powołanego z inicjatywy Wicepremiera i...

Październikowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2018 rok

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował  3 października...

Konsultacje rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...

Strona pozarządowa Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wyłoniona

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński podjął decyzję o powołaniu członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem reprezentujących organizacje...