Komunikat z VIII posiedzenia plenarnego RDPP (14 stycznia 2020 r.)

14 stycznia 2020 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na ósmym posiedzeniu plenarnym, któremu przewodniczył Wojciech Jachimowicz...

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kadencji 2020- 2025

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 20 stycznia 2020 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego...

Styczniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2019 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 14...

Konkurs Grantowy „Wspólne Dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”

Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie programu: „Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją...

Trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

10 stycznia 2020 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przed posiedzeniem...

Trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem odbędzie się 10 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński zwołuje trzecie posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na 10 stycznia 2020...

ŻYCZENIA

Dialog obywatelski w Polsce i innych krajach EU – seminarium w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

W dniu 17 grudnia 2019 roku w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli odbyło się seminarium poświęcone doświadczeniom Polski i...

Wykaz OPP – 1% za 2019 rok w 2020 roku

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 12 grudnia 2019 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych...