Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2018 rok w 2019 roku

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – grudzień 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w dniu 10 grudnia 2018 roku

Przedmiotem posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, które odbyło się 10 grudnia 2018 roku w KPRM, były problemy w zakresie...

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”

W dniach 29-30 listopada 2018 r. odbyła się konferencja z okazji obchodzonej I rocznicy działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum...

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

21 listopada 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Akty...

Nowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Rada Ministrów w dniu 7 sierpnia 2018 r. przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO. Jego celem strategicznym jest budowa silnego,...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – listopad 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2019

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii...

Nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński podpisał akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku...