III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego – Iwonicz Zdrój

W sobotę 15 czerwca 2019 r. w Iwoniczu Zdrój odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Wzięło w nim udział...

Sprawozdanie z konferencji „Dobre prawo”

Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – czerwiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – konsultacje projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego...

Zespół RDPP tworzy bazę organizacji senioralnych – zgłoś się!

Szanowni Państwo! Zespół ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego podjął prace nad utworzeniem ogólnopolskiego porozumienia organizacji senioralnych...

Kontrola w OPP – spotkanie z przedstawicielami wojewodów

29 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, nt....

Zamieszczanie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego
do 15 lipca

Przypominamy o obowiązku zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za cały 2018 rok...

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej projekt przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem....

„Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Konferencja pt. „Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – maj 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...