„Partnerstwo dla wolontariatu” – otwarty konkurs ofert

Rozpoczął się nabór ofert w konkursie „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanym w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu...

II kwietniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2018 rok

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) 25 kwietnia 2019 roku zaktualizował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania z działalności NIW-CRSO

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z...

IV Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad „Młodzi 4.0. Przyszłość” – Młodzi dla Rzeczypospolitej (17 kwietnia 2019r.)

W dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3) odbędzie się...

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 marca 2019r.

12 marca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na trzecim posiedzeniu plenarnym, którym współprzewodniczyli reprezentujący stronę...

Wizyta Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji w KPRM

W dniu 13 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Delegacji Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – marzec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

PO WER 2.16: Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),...