Rada Działalności Pożytku Publicznego kończy swoją kadencję

W dniach 21 – 22 września 2018 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji odbyła swoje ostatnie posiedzenie plenarne. Głównym...

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020

W ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa, w tym organizacje międzynarodowe jak ONZ, OECD, Unia Europejska czy Rada Europy, zainicjowała liczne...

Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   W...

Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

Jego celem strategicznym jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – sierpień 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – lipiec 2018

20 Lipca 2018 Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od...

Wybory uzupełniające do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

13 Lipca 2018 Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny...

Przypomnienie o obowiązku zamieszczenia sprawozdań za 2017 rok

02 Lipca 2018 Przypominamy, że 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) mija termin na zamieszczenie w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – czerwiec 2018

19 Czerwca 2018 Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od...

„Forum Praw i Wolności” – debata nad strategicznymi problemami ustrojowymi i wyzwaniami związanymi z ochroną praw człowieka oraz praw obywatelskich.

11 Czerwca 2018 W dniu 9 czerwca 2018 r. na terenie kompleksu konferencyjnego PGE Stadion Narodowy w Warszawie odbyło się...