Zaproszenie przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez Współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r.

Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – luty 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej – badanie rynku

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju...

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego...

Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej – badanie rynku – do dnia 12 lutego br.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju...

1% podatku dla OPP w 2019 r.

Poczynając od 2004 r. osoby fizyczne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą przekazać 1% podatku należnego...

Nabór ofert do FIO 2019 wydłużony do 23 stycznia

Wychodząc naprzeciw sygnałom, które płyną od środowisk pozarządowych Narodowy Instytut Wolności wydłużył nabór ofert do FIO 2019 do środy 23...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – styczeń 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Prof. Piotr Gliński Człowiekiem Wolności 2018 tygodnika „Sieci”

Laureatem tytułu Człowiek Wolności 2018, nadawanego przez redakcję tygodnika „Sieci”, został Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz...