Konsultacje rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym...

Jak uzupełniać wzory uproszczonych ofert składanych od dnia 1 marca 2019 r.?

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązują nowe wzory uproszczonych oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego – ustalone rozporządzeniem...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – sierpień 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 21 sierpnia...

Wyjaśnienia w sprawie cen energii dla organizacji

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie...

Jubileusz 30-lecia ZHR

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM dr Agnieszka Rymsza uczestniczyła 5 sierpnia br. w Jubileuszowym Zlocie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach...

Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 2 lipca 2019 r.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu był projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem jest powołanie...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 – lipiec 2019

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Komunikat z V posiedzenia plenarnego RDPP (2 lipca 2019 r.)

2 lipca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na piątym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie zainaugurował Wojciech Jachimowicz,...

Kwalifikacje w społeczeństwie obywatelskim

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je...

Przewodniczący Komitetu na Kongresie Poradnictwa: „Poradnictwo to fundamentalny element demokracji”

1 lipca w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa. Spotkanie zainicjowało proces integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego,...