Nowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Rada Ministrów w dniu 7 sierpnia 2018 r. przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO. Jego celem strategicznym jest budowa silnego,...

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – listopad 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za...

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2019

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii...

Nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński podpisał akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku...

Raport z konsultacji projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na stronie BIP KPRM opublikowany został Raport z konsultacji projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy z...

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podjął decyzję o powołaniu członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Pan Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady...

Rada Działalności Pożytku Publicznego kończy swoją kadencję

W dniach 21 – 22 września 2018 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji odbyła swoje ostatnie posiedzenie plenarne. Głównym...

Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020

W ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa, w tym organizacje międzynarodowe jak ONZ, OECD, Unia Europejska czy Rada Europy, zainicjowała liczne...

Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   W...

Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

Jego celem strategicznym jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich. Program jest odpowiedzią na znane bolączki III...