Dolnośląskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych

07 Czerwca 2018

W dniu 6 czerwca br. z inicjatywy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyło się we Wrocławiu Dolnośląskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, w którym uczestniczyli urzędnicy odpowiedzialni za współpracę samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi na terenie województwa.

Podczas Forum zaprezentowane zostały realizowane oraz planowane działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zaproszonymi prelegentami byli: dr Agnieszka Rymsza, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Piotr Krygiel, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dr Agnieszka Rymsza przedstawiła działalność Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w kontekście potencjału, szans rozwojowych i zagrożeń rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Forum moderowała p. Agnieszka Kowol dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.