II tura konsultacji rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Pismo przewodnie do konsultacji

Projekt rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

OSR

Wersje edytowalne projektu rozporządzenia oraz załączników do pobrania poniżej.

Projekt rozporządzenia

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 1

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 2

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 3

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 4

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 5

.docx
Pobierz plik

Załącznik nr 6

.docx
Pobierz plik