Informacja o zmianie adresu poczty elektronicznej do konsultacji społecznych Regulaminu FIO 2018

12 luty 2018

Informujemy, iż zmianie uległ adres poczty elektronicznej do konsultacji społecznych Regulaminu FIO 2018. W związku z powyższym, wszystkie uwagi i propozycje w ramach prowadzonych konsultacji należy kierować na adres: Sekretariat_WK@kprm.gov.pl, do dnia 15 lutego 2018 r.

Formularz konsultacyjny FIO 2018

.doc
Pobierz plik