Komitet do spraw Pożytku Publicznego podsumował 4 lata działań rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

27 września w KPRM miała miejsce konferencja, podczas której podsumowano 4 lata działań rządu na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wzięli w niej udział: Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adam Lipiński oraz Sekretarz Komitetu, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. Prelegenci wskazali, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był pierwszym gabinetem, który uznał wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego za jeden z priorytetów swojej polityki. Dzięki prowadzonym działaniom w tym obszarze udało się wzmocnić pluralizm w trzecim sektorze poprzez wyrównanie szans pomiędzy wielkimi, doświadczonymi i bogatymi organizacjami zakotwiczonymi głównie w metropoliach, a środowiskami dotąd pomijanymi, także o wrażliwości bardziej nastawionej w stronę patriotyczno-konserwatywną, pochodzącymi z mniejszych ośrodków, mniej doświadczonymi w pozyskiwaniu grantów i posiadającymi mniejsze zasoby.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym podsumowaniem zamieszczonym poniżej.

Podsumowanie 4 lat działań rządu w obszarze wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz plany na kolejne lata

.pdf
Pobierz plik