Komunikat z posiedzenia Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu był prezydencki projekt ustawy o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz projekt stanowiska Rządu w tej sprawie. Po dyskusji nad propozycjami uwag zgłoszonymi przez Przewodniczącego Komitetu wprowadzono zmiany w projekcie uchwały Komitetu w sprawie przyjęcia opinii do projektu ustawy. Uchwałę poddano uzgodnieniu w trybie obiegowym.

W czasie posiedzenia Członkowie Komitetu podjęli także temat udziału Przewodniczącego Komitetu, jako członka Rady Ministrów, w procesie uzgodnień międzyresortowych. Wiceprzewodniczący Komitetu minister Adam Lipiński podkreślił znaczenie przekazywania projektów do zaopiniowania przez Przewodniczącego Komitetu w ramach uzgodnień międzyresortowych, co pozwoli na ewentualną zmianę ich treści na możliwie wczesnym etapie rządowego procesu legislacyjnego, usprawniając ich procedowanie.