Komunikaty z posiedzeń Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Komunikat z posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w dniu 10 grudnia 2018 roku