Konkurs Grantowy „Wspólne Dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”

Dyrektoriat do Spraw Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji ogłasza uruchomienie programu: „Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU”. Celem Programu jest promowanie współpracy, trwałego dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń między społeczeństwami obywatelskimi w UE i Turcji. Dialog społeczeństwa obywatelskiego odgrywający równie istotną rolę jak negocjacje w procesie akcesyjnym, przyczynia się do rozwoju dialogu kulturalnego i politycznego między społeczeństwami obywatelskimi Turcji i UE.

Wysokość finansowania w Programie to 3 mln euro, a oferty przyjmowane będą do 28 stycznia 2020 r.

Wsparcie w wysokości od 60 000 euro do 150 000 euro zostanie udzielone na projekty wspólnie opracowane przez stowarzyszenia, fundacje, federacje/konfederacje stowarzyszeń lub fundacji oraz spółdzielnie non-profit z Turcji i organizacje non-profit z krajów członkowskich UE.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: www.ab.gov.tr i www.cfcu.gov.tr .

Ogłoszenie programu Wspólne dziedzictwo Kulturalne: ochrona i dialog między Turcją i EU

.pdf
Pobierz plik