KONKURS: Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Działanie 2.16 PO WER

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn.  Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

Do wszystkich zainteresowanych konkursem kierujemy zaproszenie na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 18-19 marca 2019 r. w siedzibie KPRM. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/dni-otwarte-ip-w-kprm