Konsultacje projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzoru i niezbędnych elementów sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dokumenty do pobrania:

pismo przewodnie do konsultacji

.pdf
Pobierz plik

projekt rozporządzenia

.pdf
Pobierz plik

załącznik do projektu

.pdf
Pobierz plik

uzasadnienie projektu

.pdf
Pobierz plik

ocena skutków regulacji (OSR)

.pdf
Pobierz plik

Raport z konsultacji

.pdf
Pobierz plik