Konsultacje projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Dokumenty do pobrania:

projekt rozporządzenia

.pdf
Pobierz plik

projekt rozporządzenia w wersji edytowalnej

.docx
Pobierz plik

uzasadnienie projektu

.pdf
Pobierz plik

uzasadnienie projektu w wersji edytowalnej

.docx
Pobierz plik

OSR w wersji edytowalnej

.doc
Pobierz plik

pismo przewodnie do konsultacji

.pdf
Pobierz plik