Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania z działalności NIW-CRSO

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienie ustawowego z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813).

W projekcie proponuje się następujące elementy, które muszą się znaleźć w rocznym sprawozdaniu z działalności Narodowego Instytutu:

  1. informacje o Instytucie, zawierające dane jednostki, informacje o organach Instytutu i strukturze organizacyjnej;
  2. informacje o zadaniach i działaniach Instytutu;
  3. informacje o gospodarce finansowej Instytutu.

Załącznik do projektu rozporządzenia stanowi wzór rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu.

Konsultacje trwają 14 dni.

Projekt dostępny jest w zakładce Konsultacje publiczne.