projekt ustawy

.pdf
Pobierz plik

pismo przewodnie do uzgodnień

.pdf
Pobierz plik

pismo przewodnienie - zaopiniowanie przez KWRiST

.pdf
Pobierz plik

pismo przewodnie - zaopiniowanie przez RDPP

.pdf
Pobierz plik

pismo przewodnie - zaopiniowanie przez NIW-CRSO

.pdf
Pobierz plik

uzasadnienie projektu ustawy

.pdf
Pobierz plik

ocena skutków regulacji (OSR)

.pdf
Pobierz plik

pismo przewodnie do konsultacji

.pdf
Pobierz plik

raport z konsultacji

.pdf
Pobierz plik