Trwające konsultacje

Obecnie nie trwają konsultacje publiczne projektów przygotowywanych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.