Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2018 r.

01 luty 2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.”

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres Sekretariat_WK@kprm.gov.pl, do dnia 15 lutego 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Do pobrania:
Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. – wersja .doc
Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. – wersja .pdf
Formularz konsultacyjny

Formularz konsultacyjny

.doc
Pobierz plik

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. – wersja .doc

.doc
Pobierz plik

Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

.pdf
Pobierz plik