Kontakt

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Kierownictwo Departamentu:

  • dr Agnieszka Rymsza – Dyrektor
  • Krzysztof Motyk – Zastępca Dyrektora
  • dr Piotr Piotrowski – Zastępca Dyrektora
  • Radosław Podogrocki – Zastępca Dyrektora

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 29
faks (+48) 22 694 72 34

e-mail: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Biuro podawcze (czynne w godz. godz. 8.15 – 16.15)  w znajduje się w budynku przy al. Szucha 14.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Kompetencje i zadania Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego właściwego w zakresie obsługi Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdują się na stronie BIP KPRM.