Kontakty do członków RDPP

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Lp. Nazwisko Imię Organizacja e-mail
Strona rządowa
1 Machałek Marzena Ministerstwo Edukacji Narodowej sekretariat.m.machalek@men.gov.pl
2 Michałkiewicz Krzysztof Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.min_km@mrpips.gov.pl
3 Kaczmarczyk Wojciech Komitet ds. Pożytku Publicznego Wojciech.Kaczmarczyk@kprm.gov.pl
4 Krasuski Piotr Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Piotr.Krasuski@miir.gov.pl
5 Lewandowski Paweł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsekretarz.lewandowski@mkidn.gov.pl
6 Lipiński Adam Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Adam.Lipinski@kprm.gov.pl
7 Romanowski Rafał Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rafal.romanowski@minrol.gov.pl
8 Krupka Anna Ministerstwo Sportu i Turystyki sekretariatakrupka@msit.gov.pl
9 Szynkowski vel Sęk Szymon Ministerstwo Spraw Zagranicznych sszynkowski.sekretariat@msz.gov.pl
10 Świtała Filip Ministerstwo Finansów sekretariat.podsekretarzastanu9@mf.gov.pl
Strona samorządowa
1 Grygierek Anna Związek Gmin Wiejskich RP a.grygierek@strumien.pl
2 Lisowska Bożena Związek Województw RP bozenalisowska@domosystem.pl
3 Choroś Piotr Unia Metropolii Polskich pchoros@lublin.eu
4 Drygała Piotr Związek Miast Polskich piotr.drygala@gmail.com
5 Nowicki Andrzej Związek Powiatów Polskich starosta@powiat.pisz.pl
Strona pozarządowa
1 Aniszczyk Bohdan Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta bohdan.aniszczyk@tpba.pl
2 Backiel Paweł Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych pawel.backiel@gmail.com
3 Balon Krzysztof Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych k.balon@eurosozial.eu
4 Barciński Zbigniew Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania zb@natan.pl
5 Bulski Mariusz Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza bulskilee@gmail.com
6 Cebulski Bogusław Janusz Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej cebbog@gmail.com
7 Dec Wojciech Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych wojciech.dec@wp.pl
8 Domagała Łukasz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych lukasz.domagala@ofop.eu
9 Gawinek Alicja Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych a.gawinek@ocwip.pl
10 Gojke Łukasz Tomasz Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E.Kwiatkowskiego gojke@wp.pl
11 Jachimowicz Wojciech Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne jachimowicz_wojciech@op.pl
12 Jaśkiewicz Przemysław Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej przemek.jaskiewicz@vp.pl
13 Kunysz Maciej Dawid Stowarzyszenie „EKOSKOP” amicusmk@gmail.com
14 Miżejewski Cezary Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych cmizejewski64@gmail.com
15 Ochędzan Justyna Kalina Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl
16 Pieńkosz-Sapieha Marzena Federacja Polskich Banków Żywności begonia3@wp.pl
17 Pruszyński Mariusz Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Ściana Wschodnia” mariuszpruszynski@wp.pl
18 Ptasiński Adam Fundacja Generator Inspiracji a.ptasinski@fgi.org.pl
19 Sieratowski Kamil Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Odra-Warta k.sieratowski@lgrow.pl
20 Słowik Stanisław Caritas Diecezji Kieleckiej sslowik@caritas.pl
21 Tiszbierek Teresa Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej tertis@wp.pl
22 Waszkielewicz Aleksander Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego aleksander.waszkielewicz@firr.org.pl
23 Weihs Waldemar Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych waldemar@weihs.pl
24 Widurek Mirosława Stowarzyszenie „Dla Równości” dlarownosci@onet.eu
25 Zarębski Maciej Andrzej Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne maciej.zarebski@onet.eu