Kto będzie Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ? Upłynął termin zgłoszeń w konkursie

Uprzejmie informujemy, że upłynął czas na składanie zgłoszeń do konkursu na Młodzieżowego Delegata RP na 75. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wpłynęło 30 zgłoszeń wobec których Komisja Konkursowa podejmie dalsze kroki.

Niebawem zostanie wyłonionych maksymalnie 12 osób, które zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej.  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przesłały swoje zgłoszenia