Nabór ofert do FIO 2019 wydłużony do 23 stycznia

Wychodząc naprzeciw sygnałom, które płyną od środowisk pozarządowych Narodowy Instytut Wolności wydłużył nabór ofert do FIO 2019 do środy 23 stycznia do godz. 9:00 [rano]. Ze względu na problemy techniczne oferty należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków (www.generator.niw.gov.pl). Strona www.niw.gov.pl nie działa – pracownicy NIW prowadzą działania mające na celu przywrócenie portalu.

Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do składania wniosku zostały zamieszczone w Systemie Obsługi Dotacji: www.generator.niw.gov.pl.