Nowy termin dla organizacji na zamieszczenie sprawozdań


W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez organizacje pozarządowe, które w dobie epidemii, dezorganizującej całe życie społeczne, w tym funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, wyrażały obawy o dotrzymanie terminu 15 lipca na złożenie sprawozdań ze swojej działalności, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński przygotował rozporządzenie, przesuwającej ten termin o 3 miesiące.


Organizacje pożytku publicznego będą więc miały czas do 15 października na opublikowanie na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publiczne merytorycznego i finansowego sprawozdania ze swojej działalności w 2019  roku. Wicepremier Piotr Gliński podjął taką decyzję na podstawie art. 15zzzzze przyjętej Tarczy Antykryzysowej.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ma związek z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które przesunęło termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.