PO WER 2.16: Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

Szczegółowe informacje na temat naboru na ekspertów znajdą Państwo na stronie: https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/uzupe-niaj-cy-nab-r-kandydat-w-na-ekspert-w-w-dziedzinie-dobre-rz-dzenie