Powołanie Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności

14 luty 2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371) w dniu 13 lutego 2018 roku powołał Pana Wojciecha Jachimowicza na Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.