Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2019-2030

Uniwersytet ludowy jest pozaformalną, niepubliczną placówką edukacyjno–wychowawczą z bazą internatową dla osób dorosłych. Uniwersytety ludowe działają w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie dostęp do innych form edukacji czy rozwoju jest utrudniony. Głównym celem działalności uniwersytetu ludowego jest przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Program dla uniwersytetów ludowych to zupełnie nowa oferta dla sektora obywatelskiego. W ramach realizacji Programu planowane jest wsparcie rozwoju działalności programowej uniwersytetów ludowych w powiązaniu z rozwojem instytucjonalnym tych organizacji. Będzie ono realizowane w formie corocznych konkursów dotacyjnych. Celem Programu jest wzrost poziomu edukacji ustawicznej dorosłych mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Uruchomienie Programu zaplanowano na 2019 r.