Projekt ustawy o Narodowym Cenrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów

01 Czerwca 2017

Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w dniu 30 maja 2017 r. skierował na Stały Komitet Rady Ministrów wniosek w sprawie rozparzenia projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został uzgodniony z członkami Rady Ministrów.