Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego