Uchwały

Nr Data Sprawa, której dotyczy uchwała Uwagi / Załączniki
1 20.06.2007 w sprawie regulaminu Rady
1A 24.04.2008 w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2 24.04.2008 w sprawie stanowiska RDPP dotyczącego prac nad Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programem wieloletnim Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
3 30.07.2008 w sprawie uzupełnienia stanowiska RDPP dotyczącego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 9 kwietnia 2008 r.