RDPP 2012-2015

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 28 czerwca 2012 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w składzie:

STRONA POZARZĄDOWA:

 1. Krzysztof Balon – WRZOS
 2. Tomasz Bilicki – Fundacja INNOPOLIS (od dnia 14 sierpnia 2013 r.)
 3. Paweł Dębek – Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
 4. Michał Ludwikowski – Fundacja Rozwoju (do dnia 2 października 2012 r.)
 5. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 6. Ks. Robert Sitarek – Polska Rada Ekumeniczna
 7. Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego
 8. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 9. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
 10. Łukasz Waszak – Sieć SPLOT
 11. Jan Jakub Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

STRONA SAMORZĄDOWA:

 1. Michał Guć – Związek Miast Polskich
 2. Marek Mazur – Związek Województw RP
 3. Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich (od dnia 31 marca 2015 r.)
 4. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP
 5. Marek Tramś – Związek Powiatów Polskich (do dnia 31 marca 2015 r.)
 6. Marcin Wojdat – Unia Metropolii Polskich

STRONA RZĄDOWA:

 1. Lucyna Bogusz – ekspert w Sekretariacie Ministra, Ministerstwo Gospodarki
 2. Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 3. Małgorzata Omilanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (do dnia 5 listopada 2014 r.)
 4. Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 5. Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 6. Andrzej Wyrobiec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  (od dnia 5 listopada 2014 r.)