Kontakt z RDPP

Obsługę Rady Działalności Pożytku Publicznego zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Kontakt mailowy: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl