Kontakt z RDPP

Sekretariat Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kontakt mailowy: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl.

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa