Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 21 listopada 2018 r.

21 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Posiedzenie zainaugurował Pan prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Następnie wręczył nominacje, pogratulował nowo wybranym członkom Rady i wygłosił wystąpienie otwierające prace Rady.

Obrady plenarne poprzedziły odrębne posiedzenia strony rządowo-samorządowej oraz strony pozarządowej, które ze swych przedstawicieli wyłoniły współprzewodniczących Rady. Współprzewodniczącymi Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani:

Pan Adam Lipiński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ds. Równego Traktowania – ze strony rządowo-samorządowej,

Pan Wojciech Jachimowicz –  przedstawiciel Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – ze strony organizacji pozarządowych.

Wyzwania stojące przed Radą przedstawił Pan Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pani Agnieszka Rymsza, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, pełniąca funkcję Sekretarza Rady przekazała podstawowe informacje na temat funkcjonowania sekretariatu Rady.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady VI kadencji dokonali autoprezentacji. Ponadto dyskutowano nad kształtem regulaminu Rady oraz powołaniem zespołów problemowych. Podjęto decyzję, że do czasu opracowania nowego dokumentu Rada będzie pracowała na podstawie dotychczas obowiązującego regulaminu. Na zakończenie posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie powołaniu zespołu ds. rozwoju dialogu obywatelskiego, którego zadaniem w pierwszej kolejności będzie opracowanie planu pracy Rady.