Skład RDPP 2015-2018

PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ

1. Pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Współprzewodniczący ze strony rządowo-samorządowej.

2. Pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Pani Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów.

4. Pan Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

5. Pan Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

6. Pan Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7. Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

8. Pan Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ

9. Pani Anna Grygierek – Związek Gmin Wiejskich RP.

10. Pan Marek Mazur – Związek Województw RP.

11. Pan Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich.

12. Pan Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich.

13. Pan Piotr Drygała – Związek Miast Polskich.

PRZEDSTAWICIELE STRONY POZARZĄDOWEJ

14. Pani Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja.

15. Pani Anna Hejducka – Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

16. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT).

17. Pani Marzena Pieńkosz-Sapieha – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

18. Pani Małgorzata Sinica – Związek Harcerstwa Polskiego.

19. Pani Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Pan Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

21. Pan Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.

22. Pan Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Współprzewodniczący ze strony pozarządowej.

23. Pan Marek Borowski – Federacja Polskich Banków Żywności.

24. Pan Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości.

25. Pan Paweł Dębek – Instytut Edukacji Społecznej.

26. Pan Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

27. Pan Wojciech Jachimowicz – Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne.

28. Pan Przemysław Jaśkiewicz – Fundacja Niepodległości.

29. Pan Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

30. Pan Adam Niemkiewicz – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

31. Pan Marek Olechnowicz – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

32. ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej.

33. Pan Dariusz Suszyński – Związek Młodzieży Wiejskiej.

34. Pan Grzegorz Wojtanowski – Fundacja AKME.

35. Pan Witold Zakrzewski – Fundacja OPOR – Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich.

36. Pan Maciej Andrzej Zarębski – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne.