Skład

Strona rządowa

 1. Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 2. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 3. Anna Krupka Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki (od dnia 7 stycznia 2019 r.)
  Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki (do dnia 7 stycznia 2019 r.)
 4. Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Adam Lipiński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – współprzewodniczący Rady
 6. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 7. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od dnia 12 marca 2019 r.)
  Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (do dnia 11 marca 2019 r.)
 8. Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odwołany 7 stycznia 2020 r.)
 9. Szymon Szynkowski vel Sęk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 10. Filip Świtała – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów (odwołany 7 stycznia 2020 r.)

Strona samorządowa

 1. Piotr Choroś – Unia Metropolii Polskich
 2. Piotr Drygała – Związek Miast Polskich
 3. Anna Grygierek – Związek Gmin Wiejskich RP (odwołana 7 stycznia 2020 r.)
 4. Bożena Lisowska – Związek Województw RP
 5. Andrzej Nowicki – Związek Powiatów Polskich (odwołany 7 stycznia 2020 r.)

Strona pozarządowa

 1. Bohdan Aniszczyk – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 2. Paweł Backiel – Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
 3. Krzysztof Balon – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 4. Zbigniew Barciński – Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania
 5. Mariusz Bulski – Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
 6. Bogusław Janusz Cebulski – Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej
 7. Wojciech Dec – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 8. Łukasz Domagała – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 9. Alicja Gawinek – Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 10. Łukasz Tomasz Gojke – Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
 11. Wojciech Jachimowicz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne – współprzewodniczący Rady
 12. Przemysław Jaśkiewicz – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 13. Maciej Dawid Kunysz – Stowarzyszenie EKOSKOP
 14. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 15. Justyna Kalina Ochędzan – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 16. Marzena Pieńkosz-Sapieha – Federacja Polskich Banków Żywności
 17. Mariusz Pruszyński – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ściana Wschodnia
 18. Adam Ptasiński – Fundacja Generator Inspiracji
 19. Kamil Sieratowski – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
 20. Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej
 21. Teresa Tiszbierek – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 22. Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 23. Waldemar Weihs – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 24. Mirosława Widurek – Stowarzyszenie „Dla Równości”
 25. Maciej Andrzej Zarębski – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne